Бирария "Камъните

 • Основна зала
 • Кладенецът с жива вода
 • Къщичката на Баба Яга (без лакомствата)
 • Идилия
 • Барът - бутилките трябва да се изпразнят
 • Основна зала
 • Бурето с вълшебно биле
 • Горна зала
 • Горна зала
 • Каручката без кон
 • Петел търси кокошка
 • Сводове
 • Огледало
 • Камъните
 • Дървен таван от онова време